1. “பாடல் பெற்ற சிவஸ்தலங்கள் பற்றிய ஒரு வழிகாட்டி” – 248 பக்கங்கள்

விலை ரூபாய் 110/-. கே. சாய்குமார்

2. "நால்வர் நயந்த வைப்புத் தலங்கள்" – 275 பக்கங்கள்

விலை ரூபாய் 110. கே. சாய்குமார்

கே. சாய்குமார், 16/28, 2வது பிரதான சாலை, ஜெய் நகர், அரும்பாக்கம், சென்னை - 600106. தொலைபேசி எண்கள்: 24757212, 9382872358.

3. “தேவாரத் திருத்தலங்கள் வழிகாட்டி” – 264 பக்கங்கள், விலை ரூபாய் 95/=.

 சிவ ஆ.பக்தவச்சலம், 43, சன்னதி வீதி, நல்லூர்பேட்டை, குடியேற்றம்-632602, வேலூர் மாவட்டம், தொலைபேசி எண்: 04171-222946.